X Concurs de Cartells 25 de Novembre. Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Resolució 3928/2019 sobre concessió de premis

"X Concurs de Cartells 25 de Novembre. Dia Internacional contra la Violència de Gènere"

Finalitat: 

Fomentar els valors igualitaris, mobilitzant a la societat a desenvolupar conductes que tinguen com a objectiu eliminar la violència de gènere.
Promoure l'aparició de nous/es artistes i promocionar a les ja existents.
Fomentar la sensibilització, informació, reflexió i denúncia sobre la violència que pateixen massa dones.
Suscitar l'aparició d'activitats crítiques i creatives.

 

Tornar