Ajudes de transport per a estudiants. Programa "Mislata Mobilitat Jove". Curs 2019-2020

Resolució 4233/2019 sobre concessió de la targeta de transport

L'Ajuntament de Mislata té previst subscriure un nou acord de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant, FGV) pel qual pot adquirir títols personalitzats de transport per a ser utilitzats per estudiants del municipi que realitzen els seus estudis en centres situats en les zones A i/o AB de la xarxa de metro i tramvia de Metrovalencia o que, en cas d'estar matriculats en centres situats fora d'elles, transiten per les estacions situades en aquestes zones per a arribar als seus respectius centres o les utilitzen per a enllaçar amb altres mitjans de transport que els conduïsquen a les localitats on estiguen situats.  

Sobre els preus acordats amb FGV, l'Ajuntament de Mislata realitzarà uns descomptes addicionals als estudiants que reunisquen una sèrie de requisits, als quals se'ls concedirà una targeta TuiN personalitzada adaptada a les característiques del programa Mislata Mobilitat Jove, les bases del qual s'estableixen a continuació.

OBJECTE

Amb l'objectiu que els joves d'aquest municipi puguen continuar desenvolupant la seua activitat formativa, és objecte de les presents bases l'atenció a les famílies i als ciutadans en els qui concórreguen una sèrie de requisits. En els termes establits en la present convocatòria, es concedirà una targeta TuiN personalitzada adaptada a les característiques del programa Mislata Mobilitat Jove al màxim nombre possible d'estudiants residents a Mislata que, durant el curs 2019/2020, reunisquen els requisits establits en aquestes bases i realitzen els seus estudis, fora de Mislata, en centres situats en les zones A i/o AB de la xarxa de metro i tramvia de Metrovalencia, o que, en cas d'estar matriculats en centres situats fora d'elles, transiten per les estacions situades en aquestes zones per a arribar als seus respectius centres o les utilitzen per a enllaçar amb altres mitjans de transport que els conduïsquen a les localitats on estiguen situats.

La concessió de la targeta té el caràcter de concurrència competitiva, fixant com a màxim de despesa la dotació pressupostària especificada en la convocatòria, per la qual cosa, per a obtindre-la, no serà suficient amb reunir tots els requisits exigits per la present convocatòria, sinó que s'haurà d'aconseguir un número d'ordre situat dins del límit de despesa màxima estipulada per a adquirir-les, activar-les o concedir-les, que s'especifica en la base tercera.


Centre Cultural Carmen Alborch 

Horari oficines: de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 hores.
Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 22 hores.
Adreça: Av. Gregorio Gea, 34, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 03 70
Correu electrònic: [email protected] 

 

* Per a conéixer més informació a prop de la convocatòria, així com els requisits, consulte les bases reguladores de l'ajuda incloses en aquesta pàgina web.

Tornar