Ajudes de material escolar per a estudiants d'ESO. Curs 2019-2020

Resolució 4250/2019 sobre concessió d'ajudes

La subvenció de material escolar per a alumnat matriculat en ESO comptarà amb dues modalitats per a aquest pròxim curs 2019/2020:

 

MODALITAT 1 (amb factures de compra ja realitzades)

• Presenta les teues factures del 9 al 23 de setembre i l'Ajuntament et reembossarà la despesa efectuada mitjançant transferència bancària.

• Recorda que en la factura ha de constar l'article que compres.

NO serà vàlida una factura en la qual no s'especifique el producte. Exemple: Article de papereria.

serà vàlida si indica de quin article es tracta. Exemple: Llibreta d'anelles.

• Será imprescindible que a la factura conste el NIF/CIF del proveïdor, número de factura, la data, l'adreça de l'establiment i l'article que es compra.

MODALITAT 2 - Mitjançant bons canviables en les papereries del municipi (només adherits al conveni)

• La previsió de repartiment de bons s'estima per a la segona quinzena del mes d'octubre.

• El bo podrà ser canviat fins al 15 de novembre.

 

* El llistat de comerços adherits serà publicat al costat dels llistats definitius de beneficiaris.

** L'import subvencionat oscil·larà entre els 45 i els 65 euros depenent del nombre de sol·licitants.

 

OBJECTE

És objecte de les següents bases la regulació de la concessió d'ajudes per a sufragar despeses d'adquisició de material escolar no curricular per a l'alumnat resident a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2019/2020. Amb aquesta convocatòria es pretén també contribuir al foment del comerç local, per la qual cosa, per als beneficiaris que ho desitgen, en les presents bases s'articula un sistema de gestionar l'ajuda mitjançant la participació dels establiments del municipi dedicats a la venda de material escolar, que actuaran en qualitat d'entitats col·laboradores. La concessió d'aquestes ajudes té el caràcter de concurrència competitiva.

* Per a conéixer més informació a prop de la convocatòria, així com els requisits, consulte les bases reguladores de l'ajuda incloses en aquesta pàgina web.

 


Tornar