Voluntariat del programa d'Oci Nocturn Saludable "Mislata Jove 22-02", 2019

Resolució d'Alcadia 1665
14 de març 2019

OBJECTE

“Oci nocturn saludable a Mislata” és un projecte de la Regidoria de Joventut i la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de l'Ajuntament de Mislata, emmarcat en el context del programa "Practica Salut" de la Xarxa Joves.net, que pretén fomentar la participació de les i els propis joves en el desenvolupament d'activitats de promoció d'hàbits de vida saludables entre la població juvenil mitjançant la formació en aquells aspectes que incideixen en la seua salut, especialment en temes relacionats amb el temps d'oci i les conductes de risc, trencant les dificultats de comunicació que moltes vegades provoca la diferència d'edat entre joves i adults.

Per tant, es tracta d'un programa multicomponent amb èmfasi en l'àmbit comunitari on s'ofereixen als i les participants un conjunt de propostes metodològiques de formació, informació i responsabilizació, mitjançant activitats d'oci i temps lliure per als joves. El programa treballarà en la presa de decisions, el pensament crític i l'ús saludable del seu temps lliure.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar