Ajudes a l'esport extraescolar i escolar, curs 2018/2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de març al 5 d'abril (15 dies hàbils)
14 de març 2019

Les bases regulen el règim de concessió d'ajudes econòmiques a aquelles Entitats Esportives de Mislata (d'ara endavant, EDM) inscrites en el registre d'Associacions de Mislata que complementen o suplisquen activitats esportives de competència municipal i col·laboren en el foment i la promoció de l'esport escolar, afavorint fonamentalment la parcel·la d'iniciació a l'esport com un mitjà per a millorar l'educació integral. Per a això les EDM hauran de comptar en tot moment amb les AMPAS dels centres educatius així com amb la Direcció d'estos, per a l'organització administrativa dels equips que s'inscriuen en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV).

Constitueix un programa susceptible de rebre ajudes destinades a fomentar les activitats físic-recreatives esportives escolars realitzades en els centres d'ensenyament i/o en les instal·lacions esportives municipals durant el període comprés entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar