"Xec-Emprén" 2018

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 30 de novembre de 2018.
12 de novembre 2018

OBJECTE

L'objecte de les presents bases és establir la normativa reguladora per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a impulsar i fomentar la implantació d'iniciatives emprenedores en el municipi de Mislata.

El suport s'efectuarà mitjançant la present convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques, per part de l'Ajuntament de Mislata, tal com es recull en el Pla d'Estímul Comercial i en el Pla Estratègic de Subvencions.

Estes ajudes estaran subjectes als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació en la seua gestió, així com als requisits d'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics.

Tornar