AVALEM PLUS 2018-2019. Programes EMCUJU i EMPUJU.

Ajuda cofinançiada pel Fons Social Europeu

Logo banner 2 Val 

L'Ajuntament de Mislata, cofinançat pel Fons Social Europeu engega per 2ª any consecutiu els Programes de Garantia Juvenil següents:
- Programa EMCUJU, que incentiva la contractació de persones joves qualificades per entitats locals.
- Programa EMPUJU, per a incentivar la contractació i la inserció laboral de joves que accedeixen al mercat laboral.

 Estos Programes compleixen amb un doble OBJECTIU:

1.- "Fomentar la inserció laboral de joves aturats recentment titulats i sense experiència laboral".
2.- "Dinamitzar i reforçar diferents serveis municipals de l'AJUNTAMENT DE MISLATA".

AVALEM PLUS 2018-2019
Programa EMCUJU. Expedient: EMCUJU/2018/462/46
Subvenció concedida: 31.513,76 €.
- 2 Joves contractats en contracte de pràctiques de 12 mesos a Jornada Completa.

Titulacions, Llocs i Períodes de Contractació:

- Grau en CC. de l'Activitat Física i l'Esport, Període de contractació:13/07/2018 fins al 12/07/2019.
Fotògraf-a: Cicle Formatiu de Grau Superior en Fotografia, Període de contractació: 23/07/2018 fins al 22/07/2019.

Departaments: ESPORTS i MITJANS DE COMUNICACIÓ.
- Missions: "Dinamització de l'Activitat Física i Esportiva en el Municipi de Mislata" i "Col·laboració, suport i engegada de diverses actuacions i campanyes publicitàries en el Departament de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Mislata".

Programa EMPUJU. Expedient: EMPUJU/2018/451/46
Subvenció concedida: 32.597,76 €.
- 2 Joves contractats per obra i/o servei de 12 mesos a Jornada Completa.
Titulacions, Llocs i Períodes de Contractació:
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Administració - Aux. Administratiu en Dpto. d'Intervenció, Període de contractació: 23/07/2018 fins al 22/07/2019.

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Administració - Aux. Administratiu en Dpt. de Contractació, Període de contractació: 24/07/2018 fins al 23/07/2019.
Missions: "Activitats d'Actualització de Expdts. Administratius i de Modernització en diversos departaments de l'Ajuntament de Mislata".

AVALEM PLUS 2017 / 2018
Programa EMCUJU.- Expedient.: EMCUJU/2017/326/46
Subvenció transferida: 28.420,63 €.
- 3 Joves contractats en contracte de pràctiques de 7 mesos a Jornada Completa.
- Períodes de Contractació: Del 26/07/2017 al 25/02/2018;
Titulacions i Llocs:
- Grau en Arquitectura - Arquitecte.
- Grau en Filologia Catalana - Filòleg.
- Cicle Formatiu de Grau Superior en Audiovisual i Tractament de la Imatge" - Fotògraf.
Departaments: - Oficina Tècnica (URBANISME); - A.V.I.V. A.: Oficina de Promoció del Valencià; - Mitjans de comunicació (MMCC).
Missions: "Engegar i Col·laborar en la Gestió de Diversos Projectes i Actuacions en els diferents àmbits en els quals operen els Departaments Municipals en els quals s'adscriuen els Joves contractats".

Programa EMPUJU.- Expediente: EMPUJU/2017/140/46

Subvenció transferida: 38.030,72 €
- 4 Joves contractats per obra i/o servei de 7 mesos a Jornada Completa.
Períodes de Contractació: Del 26/07/2017 al 25/02/2018.
Titulacions i Llocs:
4 Cicles Formatius de Grau Mitjà en Administració - 4 Auxiliars Administratius.
Departaments: - Contractació; Urbanisme; Ofic. Tècnica; Agència A.F.I.C. (Comerç).
Misions: "Actuacions d'Agilitació i Actualització de Expdtes Administratius i d'Informatització de Projectes en diversos Departaments Municipals de l'Ajuntament de Mislata".

  Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020
Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials e Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea.
UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguridad Social.


Tornar