IX Concurs de Cartells 25 de Novembre. Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Acta del premi
05 de setembre 2018

"IX Concurs de Cartells 25 de Novembre. Dia Internacional contra la Violència de Gènere"

Finalitat: 

Fomentar els valors igualitaris, mobilitzant a la societat a desenvolupar conductes que tinguen com a objectiu eliminar la violència de gènere, fer-los protagonistes, a les guanyadores o guanyadors dels premis, de la imatge de les jornades de violència d'enguany, suscitar l'aparició d'activitats crítiques i creatives, promoure l'aparició de noves/us artistes i promocionar als/les ja existents.

El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP nº 187, de 26/09/2018).

Tornar