Beques per a escoles infantils i menjador escolar per al curs 2018-2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 20 de juny de 2018

Beneficiaris:
Podran ser beneficiaris de les ajudes d'E.I. les famílies amb fills menors de 3 anys, que estiguen matriculats o tinguen reservada plaça en una E.I. de la localitat autoritzada per la G.V.
Podran ser beneficiaris de les ajudes de Menjador Escolar les famílies amb fills en Educació Infantil, Primària i E.S.O. que assistisquen a Centres Escolars, sempre que els centres, en virtut d'alguna condició especial, no tingueren subvencionat aquest servei per l'Administració Autonòmica, així com aquelles famílies que podent accedir a la convocatòria anual de la Conselleria, no vegen cobertes suficientment les seues necessitats amb l'import concedit.

Objecte:
La concessió de beques d'Escoles Infantils i Menjador Escolar per a Educació Infantil, Primària i E.S.O., durant el curs 2017/2018, en règim de concurrència competitiva.


Tornar