Subvenció a beneficiaris del programa ERASMUS

Programa de Formació d'empreses de Països Europeus per a alumnat de Cicles Superiors de Formació Professional. Associació Internacional Xarxa F.P. 2016-2017

L'Ajuntament de Mislata té subscrit un conveni amb l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus per a l'engegada del Programa ERASMUS, amb una durada de 24 mesos, començant l'1 de juny de 2016 i finalitzant el 31 de maig de 2018. La referència del conveni de subvenció actualment en vigor és la següent: 2016-1-ES01-KA103-023189.

El programa ERASMUS té per objecte finançar la mobilitat d'estudiants amb finalitats d'estudi i per a la realització de les seues pràctiques formatives en empreses a Europa, així com finançar l'organització d'aquesta mobilitat.

El conveni considera a l'Ajuntament de Mislata com a entitat col·laboradora en aquest programa de subvencions.

El conveni contempla la concessió d'una subvenció d'1.050,00 € a cadascun dels estudiants per a ajudar-los a pagar-se l'activitat de mobilitat.

Documentació associada
Tornar