Subvencions a les associacions juvenils i a entitats prestadores de serveis a la joventut per a 2017

Podran optar a estes subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, la seu social de la qual i àmbit d'actuació tinga lloc a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana.

Es considera objecte d'esta convocatòria:

A) Afavorir l'associacionisme juvenil com a element dinamitzador de la participació social de la joventut.

B) Afavorir el desenvolupament de programes i/o activitats promogudes per les associacions juvenils els objectius de les quals es corresponguen amb:

1. El foment de la formació, creació, promoció i difusió cultural en totes les seues manifestacions i  formes que tendisquen a satisfer les necessitats i aspiracions culturals dels i les joves de Mislata.

2.- L'emancipació de la joventut.

3.- La planificació d'activitats d'animació juvenil (oci i de temps lliure).

4.- La planificació d'activitats d'informació i assessorament a joves.

5.- L'edició de revistes juvenils.

6.- L'elaboració i/o edició d'estudis relacionats amb diferents aspectes de l'àmbit juvenil.

7.- La planificació de programes de voluntariat juvenil.

8.- La realització d'activitats que fomenten la igualtat i la inclusió entre la joventut resident a  Mislata, així com la sensibilització i la interculturalitat.

9.- La col·laboració en el desenvolupament d'activitats i projectes que complementen les promogudes per l'Ajuntament de Mislata.

10.- Qualsevol altra circumstància que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata  considere d'especial rellevància.

* La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les BASES, es realitzarà preferentment en els Centres Joves de Mislata: Centre Jove del Mercat (C/ Major, 36), i el Centre Jove Túria (C/ Túria 13), en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases de la convocatòria.

Tornar