Subvencions a les associacions de dones per a 2017

Podran optar a estes subvencions les associacions de dones la seu social de les quals i àmbit d'actuació tinga lloc a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre General d'Associacions de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana. 

Es consideraran subvencionables aquells projectes relacionats amb:

1. Estudis i recerques sobre la situació de la dona en el municipi de Mislata.

2. Projectes o programes d'activitats de les associacions de dones que tinguen com a finalitat promoure la igualtat real entre dones i homes, fomentant una societat igualitària i solidària.

  • Accions formatives integrals dirigides a dones en risc d'exclusió social i/o precarietat econòmica, així com víctimes de violència de gènere.
  • Tallers de formació per a fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Tallers que fomenten l'adquisició d'hàbits i actituds en àmbits personals, familiars i socials.
  • Tallers de desenvolupament personal: habilitats socials. Autoajuda i autoestima.
  • Tallers d'orientació i formació a l'ocupació.

3. Programes de sensibilització ciutadana. Se subvencionaran aquelles activitats que tinguen per objecte sensibilitzar a la ciutadania de Mislata mitjançant campanyes, conferències, jornades i uns altres sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Les associacions de dones que opten a esta subvenció hauran de tindre inclosos en la seua programació i desenvolupar ineludiblement un taller anual amb una freqüència d'un dia per setmana sobre: eliminació d'estereotips sexistes, coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, exclusió social i feminització de la pobresa, prevenció de la violència de gènere i coeducació. En els projectes subvencionables haurà d'acreditar-se còpia de la titulació del professorat que impartiran els tallers i conferències, que haurà de ser la reglada per a poder impartir-los.

4. Qualsevol altra circumstància que l'Ajuntament de Mislata considere d'especial rellevància.

* La documentació sol·licitada per a optar a la subvenció haurà de ser presentada al Centre Cultural de Mislata (Av. Gregorio Gea, 34, de 8:30 a 14 hores) o al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata (Plaça Constitució, 8, de 8 a 14 hores).

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases de la convocatòria.

Tornar