Subvencions a diverses entitats en l'àmbit educatiu

OBJECTE DE LES SUBVENCIONS:

Amb la present convocatòria, la Regidoria d'Educació pretén els següents objectius:

* Fomentar la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la vida dels centres escolars.

* Afavorir la formació de tots els sectors de la comunitat educativa del municipi.

* Possibilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.

* Recolzar les activitats organitzades per les entitats i associacions de l'àmbit educatiu local destinades a desenvolupar els objectius anteriors, així com contribuir al finançament de les despeses bàsiques d'administració produïts pel funcionament de les associacions.

BENEFICIARIS:

Podran optar a estes subvencions les AMPA dels centres docents sostinguts amb fons públics de Mislata, els centres de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària de Mislata que tinguen autoritzat un pla específic d'organització de la jornada escolar, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes i l'Associació d'Alumnes i Exalumnos del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Mislata, així com l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del CEIP Rei En Jaume de Xirivella, que, encara que no està situat a Mislata, posseix un important percentatge d'alumnat procedent de Mislata, especialment de la zona de l'Avinguda de la Pau i carrers adjacents.

Més informació i requisits a l'arxiu de les Bases de la convocatòria.

Tornar