XXXV Concurs de Teatre VILA DE MISLATA

La finalitat d'esta convocatòria és afavorir el foment del teatre no professional en valencià que practiquen entitats, institucions i associacions amb personalitat jurídica pròpia en cooperació amb l'Administració Local, amb l'objectiu de promoure, dinamitzar i acostar a la ciutadania la diversitat amb la qual es practica el teatre en valencià sense estructura empresarial, en el màxim abast de formes i gèneres.

Tornar