Ajudes econòmiques dirigides a les associacions esportives de Mislata per al desenvolupament del programa de l'esport extraescolar i escolar de Mislata, 2016/2017.

L'Ajuntament de Mislata aposta per fomentar i promoure l'esport extraescolar i escolar a Mislata, amb la finalitat de desenvolupar la capacitat física dels escolars, proposant així mateix una adaptació del fenomen competitiu com a complement a la pròpia activitat esportiva, utilitzant para tal finalitat els centres escolars i les instal·lacions esportives municipals.
Tornar