Pla Social d'Ocupació Municipal 2017

50 contractacions laborals de caràcter temporal, en els termes i condicions previstes en les bases
20 de juny 2017

Pla Social d'Ocupació Municipal

Termini de presentació (15 dies hàbils) fins a l'11 de juliol (inclòs) 

Adjuntat el extracte del BOP de la convocatòria Pla Social d'Ocupació Municipal del 20 de juny.

L'Ajuntament de Mislata ha publicat en el BOP de dia 7 de juny de 2017 les bases reguladores del Pla Social d'Ocupació 2017 d'esta Entitat, per a la realització de 50 contractacions laborals de caràcter temporal.

L'objectiu d'esta convocatòria és millorar la inclusió social de persones en risc d'exclusió social, inserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables i crear una borsa de treballadors en l'Ajuntament, especialment en l'àrea de manteniment d'equipaments, edificis o instal·lacions municipals, així com per a la prestació de serveis propis de l'empresa pública Nemasa.

Les contractacions es faran per un període de tres mesos i d'acord amb la següent distribució:

- De 16 a 29 anys: 25% (12 llocs)

- De 30 a 45 anys: 30% (15 llocs)

- Majors de 45 anys: 40% (20 llocs)

- Amb certificat de discapacitat: 5 % (3 llocs)

 

L'Agència de Desenvolupament Local de Mislata (C/ Antonio Aparisi, 6) ha habilitat un servei d'informació perquè les persones interessades puguen anar preparant ja la documentació per a presentar-se a la convocatòria.

 

 


 

Tornar