Convocatòria Mislata et beca

Llistat definitiu de seleccionats i reserves

Publiquem el llistat de persones seleccionades i reserves de la convocatòria Mislata et beca 2017. 
 
Conforme al que es disposa en la Base Sisena de les reguladores d'esta convocatòria, es concedeix un termini d'1 dia hàbil (29/Juny/2017), a l'efecte d'esmenes i/o reclamacions.
 
El divendres es publicaran les puntuacions i l'assignació de les beques.
 
Adjuntem l'extracte de la convocatòria Mislata et beca publicat al BOP del dia 20 de juny. A partir del dia següent (21 de juny) comença el termini de presentació de sol·licituts de 5 dies hàbils, que finalitzarà el 27 de juny (inclòs). 
 
Els sol·licitants d'este programa hauran d'aportar, a més de la documentació indicada en la sol·licitud, la còpia del número d'afiliació de la Seguretat Social com a titular.

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 18 beques de pràctiques formatives destinades a estudiants, per a la seua formació en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic, en aquelles especialitats que figuren en l'Annex II d'aquestes Bases.

Tornar