Convocatòria La Dipu et beca

Llistats definitius de seleccionats i reserves
Publiquem el llistat definitiu de persones seleccionades i reserves de la convocatòria La Dipu et beca 2017.
 

Conforme al que es disposa en la Base Sisena de les reguladores d'esta convocatòria, es concedeix un termini d'1 dia hàbil (29/Juny/2017), a l'efecte d'esmenes i/o reclamacions.
 
El divendres es publicaran les puntuacions i l'assignació de les beques.

Adjuntem l'extracte de la convocatòria La Dipu et beca publicat al BOP del dia 20 de juny. Apartir del dia següent (21 de juny) comença el termini de presentació de sol·licituts de 5 dies hàbils, que finalitzarà el 27 de juny (inclòs). 

Els sol·licitants d'este programa hauran d'aportar, a més de la documentació indicada en la sol·licitud, la còpia del número d'afiliació de la Seguretat Social com a titular.

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 33 beques de pràctiques formatives destinades a estudiants, per a la seua formació en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic, en aquelles especialitats que figuren en l'Annex II d'aquestes Bases.
 
 
Tornar