Prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials per a l'exercici de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de maig al 30 de novembre de 2021, excepte aquelles en què s'especifiquen dates concretes

Ajudes de necessitat social 

1. Accés i manteniment de l'habitatge habitual:

a) Entrada habitatge de lloguer.
b) Desnonament habitatge de lloguer.

2. Protecció de subministraments.

Ajudes econòmiques dirigida al pagament de rebuts d'energia elèctrica, aigua i/o gas, quan es reba una notificació d'avís de tall.

3. Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

a) Ajudes extraordinàries d'emergència social.
b) Ajudes manutenció infantil.
c) Ajuda Econòmica Familiar (AEF).
d) Beques de campament d'estiu.
e) Ajudes a famílies amb xiquets/as acollits/as.

4. Despeses excepcionals.

a) Ulleres.
b) Audiòfons.
c) Ajudes per a la inclusió:
- Temporals per a desplaçaments, beques de menjador i escoles infantils.
- Per a desplaçaments.
- Transport per a persones usuàries del centre Ocupacional Municipal (COM).
- Activitats d'oci i temps lliure per a persones amb discapacitat.
- Programa Infància Activa (PIA).
- Exempcions.

Prestacions i serveis municipals

1. Targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
2. Servei d'Ajuda a domicili (SAD)
3. Ajuda solidària.
4. Conveni per al compliment de les penes de treball en benefici de la comunitat.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Tramitació presencial
(requereix cita prèvia):

- Centre Municipal de Serveis Socials: de dilluns a divendres, de 9 h a 13:30 h. (C/ Maestro Palau, 15).
- Registre General d'Entrada de l'Ajuntament: de dilluns a divendres, de 8h a 14h. (Pl. Constitució, 8).

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de maig al 30 de novembre de 2021, excepte aquelles en què s'especifiquen dates concretes.

Més informació en les bases reguladores de la convocatòria

Tornar