XIX Premis de Literatura Breu "Vila de Mislata" 2021

Actes de selecció de treballs guanyadors
OBJECTE I FINALITAT.

Les Bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió dels “XIX Premis de Literatura Breu “Vila de Mislata”, 2021”.

La finalitat d'esta convocatòria és: fomentar els valors literaris i promoure i animar el llenguatge escrit com a mitjà de creació i comunicació entre la població adulta, contribuir a la difusió cultural en la ciutat de Mislata, descobrir el talent literari i incentivar la creació entre els amants de la poesia i el conte en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

PARTICIPANTS.

Podran participar tots aquells autors i autores que ho desitgen majors de 18 anys, sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i /o castellà.

Queden exclosos de la convocatòria aquells autors i autores, les obres de les quals hagen resultat premiades en qualsevol de les modalitats de les últimes sis edicions d'este certamen.
Les obres presentades hauran de ser inèdites. No podran concórrer treballs premiats, pendents de resolució o presentats simultàniament en altres certàmens, ni textos que mantinguen compromisos de publicació. L'Ajuntament es reserva la facultat d'adoptar les mesures que considere oportunes per a garantir l'autenticitat dels treballs presentats.

Cada autor o autora podrà presentar únicament una obra per modalitat.

GÈNERES I MODALITATS.


S'estableixen dos gèneres amb les seues respectives modalitats lingüístiques, el tema de les quals serà lliure:

Narrativa en valencià i narrativa en castellà.

Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats dominis lingüístics.
Els treballs tindran una extensió mínima de 6 folis i una extensió màxima de 12 pàgines, escrits únicament per una cara de la fulla (incloent paratextos).

Poesia en valencià i poesia en castellà.

Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats dominis lingüístics.
Els originals presentats en qualsevol de les modalitats d'aquest gènere tindran una extensió mínima de 75 versos i una extensió màxima de 125 (incloent paratextos), consistiran en un o diversos poemes, escrits únicament per una cara de la fulla.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
El termini de presentació d'originals s'iniciarà l'11 de març i finalitzarà el dia 30 de abril de 2021.

Més informació en les bases de la convocatòria

Tornar