Pla d'Ajudes Resistir - Ajudes Parèntesi Mislata

Resolucions de concessió d'ajudes i resolució de desestimació d'ajudes

OBJECTE

La concessió directa d'ajudes per a fer front a despeses corrents en les activitats econòmiques del municipi de Mislata dels sectors relacionats en l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir per als sectors més afectats per la pandèmia i que a continuació es relacionen al costat del seu codi CNAE:

4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants
4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants
5510 Hotels i allotjaments
5520 Allotjaments turístics i altres
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i llocs de menjar
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
7911 Activitats d'agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves
8230 Organització de convencions i fires
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d'espectacles
9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9311 Gestió d'instal·lacions esportives
9312 Activitats dels clubs esportius
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats esportives
9321 Activitats dels parcs d'atraccions
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment

BENEFICIARIS

Podrà ser beneficiària la persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores de les activitats enumerades en l'objecte de les presents bases, relacionades en l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, i que complisquen els requisits de les bases reguladores de la convocatòria.

Informació del procediment: Oficina Virtual

Més informació en les bases reguladores i en la documentació de la convocatòria.

Pla Resistir - Ajudes Parèntesis Mislata
Informació i assessorament
963 990 251 - 673 003 189 - 674 065 211
[email protected]
www.mislata.es
 

Tornar