Prestacions econòmiques: Despeses per ús d'habitatge 2021

Termini de presentació de sol·licituds de la segona convocatòria: de l'1 al 30 de juny de 2021

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva, dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual. Es podran sol·licitar com a màxim dos vegades a l'any per a cobrir el pagament dels rebuts de l'habitatge (lloguer o préstec hipotecari), llum, aigua i gas.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds:
Les convocatòries s'obriran en les següents dates:

1ª Convocatòria: finalitzada
2ª Convocatòria: Del 1 al 30 de juny de 2021

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Tornar