Subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de Mislata 2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 al 26 de setembre de 2019

Podran optar a estes subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, la seu social de la qual i àmbit d'actuació tinga lloc a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana.

Es considera objecte d'esta convocatòria:

A) Afavorir l'associacionisme juvenil com a element dinamitzador de la participació social de la joventut.

B) Afavorir el desenvolupament de programes i/o activitats promogudes per les associacions juvenils els objectius de les quals es corresponguen amb:

1. El foment de la formació, creació, promoció i difusió cultural en totes les seues manifestacions i  formes que tendisquen a satisfer les necessitats i aspiracions culturals dels i les joves de Mislata.

2.- L'emancipació de la joventut.

3.- La planificació d'activitats d'animació juvenil (oci i de temps lliure).

4.- La planificació d'activitats d'informació i assessorament a joves.

5.- L'edició de revistes juvenils.

6.- L'elaboració i/o edició d'estudis relacionats amb diferents aspectes de l'àmbit juvenil.

7.- La planificació de programes de voluntariat juvenil.

8.- La realització d'activitats que fomenten la igualtat i la inclusió entre la joventut resident a  Mislata, així com la sensibilització i la interculturalitat.

9.- La col·laboració en el desenvolupament d'activitats i projectes que complementen les promogudes per l'Ajuntament de Mislata.

10.- Qualsevol altra circumstància que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata  considere d'especial rellevància.

La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les BASES, es realitzarà preferentment en elCentres Joves de Mislata: Centre Jove del Mercat (C/ Major, 36),  en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases de la convocatòria.


Tornar