Ordenances Fiscals

Data
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Título

Taxa del Cementeri Municipal

Data publicació BOP de l'aprovació definitiva de la darrera modificació: 23-06-2012. Aplicable des del 24-06-2012. Tarifes de quota fixa actualitzada per IPC per decret d'alcaldia núm. 03200/2012 de 20-11-2012.

Taxa per la prestació de servicis de drets d'examen

Data publicació BOP de l'aprovació definitiva de la darrera modificació: 31-12-2008. Aplicable des de l'1-01-2009. Tarifes de quota fixa actualitzada per IPC per decret d'alcaldia núm. 03200/2012, de 20-11-2012.

Taxa sobre llicència d'obertura d'establiments

Data publicació BOP de l'aprovació definitiva de la darrera modificació: 09-07-2012. Aplicable des del 10-07-2012. Tarifes de quota fixa actualitzada per IPC per decret d'alcaldia núm. 03200/2012 de 20-11-2012.
12
Mostrant del 1 al 20 de 21 resultats