Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil

Aprovació definitiva: BOP núm. 49, de 9 de marzo de 2018. Entrada en vigor: 5 d'abril de 2018.
05 d’abril 2018
Tornar