Llicència d'obra major

Model 10_006
Per a l’execució d’obres que porten implícita la col·locació de bastimentada o ocupació de la via pública, així com per a obres per canvi d’ús d’un immoble.
Documentació associada
Tornar