Declaració responsable primera ocupació vivenda

Model 10_003
22 de maig 2015
Declaració responsable per a la primera ocupació de vivendes:
Per a ocupar per primera vegada una construcció de nova planta o una vivenda per canvi d’ús (de local a vivenda). Substituïx a l’antiga llicència de primera ocupació que ha deixat d’utilitzar-se per aplicació de la normativa autonòmica vigent.
Tornar