Sol·licitud de domiciliació d'IBIU 2020 Covid-19 - 4 terminis

1. Objecte del procediment:

Domiciliació excepcional any 2020 d'IBI Urbana any 2020 en QUATRE terminis.

2. Tipus de tribut:

IBIU- 2020.

3. Documentació

Model TES.101 (online)

Haurà d'indicar la direcció tributària de l'immoble, així com la referència cadastral si és possible. Aquesta es pot trobar en el rebut corresponent.

2020-05-14 19.03.26

4. Formes de pagament:

Domiciliació en compte corrent: 4 de juliol de 2020, 4 d'agost de 2020, 4 de setembre de 2020 i 6 d'octubre de 2020 (25% cadascun)

5. Normativa:

  • Llei General Tributària
  • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds:

Les sol·licituds hauran de presentar-se fins al 15 de juny de 2020

7. Forma de presentació:

Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

O be de manera presencial demanant cita prèvia demanar cita en OAC al web https://www.mislata.es/administracio/cita-previa 

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  14-05-2020
  Fins a  15-06-2020
Tornar