Sol·licitud de sistema especial de domiciliació de rebuts de IBIU en entitats bancàries en dos terminis

TES.01.2
28 de març 2018

Se vos recorda que la domiciliació bancària comporta un descompte del 2%.

Esta sol·licitud s'aplicarà per a l’exercici en curs i successius mentre no se sol·licite la seua anul·lació per escrit a l'Ajuntament.

L'impagament del primer termini anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament del segon termini, l'inici del còmput dels interessos de demora es produirà a l'endemà d'este segon càrrec domiciliat del pagament.

Tornar