Fitxa manteniment de tercers

Fitxa de manteniment de tercers de l'Ajuntament de Mislata.

NOTA:

Per a poder realitzar un alta o modificació de les dades relatives a una empresa o personalitat jurídica, s'ha de realitzar mitjançant l'ús del corresponent certificat de representant de personalitat jurídica. No seran vàlids per a aquesta entitat les entrades usant certificat personal (persona física).

Sí que podran usar-se certificats de persona física per a l'alta o modificació de dades bancàries d'aquestes persones físiques.

Per tal de modificar la forma de notificació por fer servir aquest tràmit.

Tornar