Celebració de Matrimoni Civil

14 de febrer 2019
La parella contraent podrà optar a celebrar la boda en:

Despatx d'alcaldia

Saló de plens de l'Ajuntament 

Hort de la Casa Sendra.

OAC
Ajuntament de Mislata – Planta baixa
Pl. Constitució, 8. 46920 MISLATA (València)
Tel. 96 399 11 76
O en els llocs establits en l'article 38.4 de Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Adminstracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
OBSERVACIONS
La sol·licitud ha de presentar-se en el Registre General i la data i hora d'inscripció ha de confirmar-se (Planta baixa; telèfon: 963 99 11 76).
Documentació associada
Tornar