Targeta d'armes tipus A i B

REQUISITS TARGETA D'ARMES

1. Ser major de 14 anys. Si és menor de 18 anys caldrà adjuntar l'autorització paterna.
2. Ser veí/veïna de Mislata i estar empadronat-da.
3. Fotocòpia del D.N.I.
4. Fotocòpia de la factura de compra de l'arma.
5. Imprés de color groc (en triple versió) i blanc (per duplicat) que es facilitaran a l'armeria per tal de complimentar-los a l’Ajuntament.
6. Imprés de sol·licitud degudament emplenat i firmat.
7. Imprés de declaración de conducta ciutadana, complementària de la certificació d'antecedents penals.
8. Sol·licitud del certificat d'antecedents penals.
9. Certificat mèdic d'aptitud psicofísica.
10. Pagament de la taxa de la llicència d'armes.

 
Documentació associada
Tornar