Instància general

1. L'objecte del procediment:

Aquesta instància permet presentar una sol·licitud a l'ajuntament o fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Es pot utilitzar aquesta instància quan no existisca un tràmit específic que s'adapte a una necessitat determinada.

Abans d'utilitzar el tràmit d'instància general disponible en aquesta pàgina:

Comprove que no existeix un tràmit específic, amb el seu corresponent formulari, per a la gestió que necessita realitzar.

2. Model: ACI.039

3. Documentació que cal aportar:

  • Identificació (DNI/NIE...) o certificat digital en cas de fer el tràmit on line.

4. Normativa:

  • Normativa específica de la sol·licitud. 
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7. Resolució:

L'òrgan de resolució i els temps de la mateixa dependran del tràmit concret. 

8. Silenci administratiu:

Dependrà del tràmit concret.

9. Forma de presentació: online i presencial.

Presencial: La persona interessada podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Horari ordinari: 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).

Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Online: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i signant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 10 dies naturals. 

Recorde que si vosté és un subjecte obligat segons ho estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques té la obligació de fer ús de mitjans telemàtics i per tant no s'admetrà la seua sol·licitud de manera presencial. 


Documentació associada
Tornar