Comunicació mecanisme d'avís notificació electrònica

Aquest tràmit ens permet comunicar un mecanisme d'avís per a les notificacions electròniques que aquesta administració li haja de practicar d'ofici

S'utilitzarà el correu electrònic i el telèfon mòbil que haja indicat en la identificació d'aquest tràmit per a aquests avisos.
Tornar