Comunicació d'ús de productes pirotècnics que no constitueixen espectacles pirotècnics

1. Descripció

Sol·licitud d'ús de productes pirotècnics que no constitueixen espectacle pirotècnic amb motiu de celebracions privades (noces, batejos, comunions) en les vies públiques de la població.

2. Qui pot sol·licitar-ho

Persona física que realitze l'ús dels productes pirotècnics, en sòl públic o privat, que assumeix davant l'Administració i la resta de ciutadans la responsabilitat del seu ús.

3. Requisits

  • Els artificis l'autorització dels quals es permet en l'acte sol·licitat s'enquadren en les categories F1, F2 i F3, del Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre.
  • Els productes de la classe F3 només poden ser manejats per majors de 18 anys.
  • Se seguiran en tot moment les instruccions de seguretat i ús del fabricant del producte.
  • Quan s'usen en vies o recintes es tindrà en compte el que s'estableix en els bàndols i ordenances municipals quant a horaris, zones permeses i altres condicions que imposen”
  • Quan es vaja a procedir a l'encesa de l'artifici pirotècnic es practicarà de tal forma que no hi haja vianants en els voltants i cap vehicle estacionat o en circulació, paperera, contenidor o qualsevol altre element susceptible de patir desperfectes o d'incendiar-se.

4. Quan comunicar-ho

Almenys 3 dies d'antelació a l'ús dels productes.

5. Documentació que cal aportar

Documentació identificativa en cas de realitzar-ho de manera presencial. O document de representació en el seu cas.

6. Normativa

 

7. Resolució

Tindrà efecte estimatori el venciment del termini sense haver notificat resolució expressa. Article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

8. Forma de presentació

En línia: S'haurà de presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

Tornar