Autorització disminució d'edats d'ús d'artificis

La Generalitat, en compliment del que es disposa en la Disposició Addicional 6a del RD 989/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria, del Ministeri de la Presidència del govern d'Espanya, de transposició de la Directiva 2007/CE, 23 de maig del Parlament Europeu i del Consell sobre la posada en el mercat d'articles pirotècnics, i fent ús de les seues competències sobre cultura i espectacles, habilita a disminuir les edats mínimes per a l'ús dels artificis de pirotècnia de les CATEGORIES 1 i 2 (equivalents a les anteriors CLASSE I i II respectivament), que vagen a utilitzar-se en el territori de la Comunitat Autònoma durant el desenvolupament dels seus arrelats costums (respecte als artificis, llocs i horaris concrets que es fixen per les disposicions municipals corresponents) als qui emplenen i acrediten la següent AUTORITZACIÓ."

Accedir a la informació ampliada d'aquest tràmit al web de la Generalitat Valenciana

Tornar