Inscripció en activitats esportives - natació

Inscripció i accés als CURSOS DE NATACIÓ durant la temporada 2020-2021. 

La preinscripció dels alumnes empadronats a Mislata es realitzarà entre els dies 5 i 12 d'octubre de 2020, de manera on-line, emplenant el formulari d'inscripció que s'adjunta en aquest expedient i estarà disponible en la pàgina web de l'Ajuntament. 

El dia 13 d'octubre s'exposaran les llistes dels preinscrits en la pàgina web de l'Ajuntament. El 14 d'octubre es realitzarà el sorteig, que consistirà en la designació d'un número mitjançant un programa informàtic. Aquest número i els següents fins a completar el nombre de places, seran els admesos. La resta passara a la llista d'espera. Aquesta es farà pública en la pàgina web de l'Ajuntament, https://www.mislata.es/es, la llista d'admesos, així com la llista d'espera si n'hi haguera en cada grup.

 Els admesos rebran un requeriment, realitzat mitjançant de la plataforma d'expedients, en el qual s'adjuntarà el document d'autoliquidació, per a procedir al pagament de la taxa corresponent a cada curs. Entre el 15 i el 19 d'octubre haurà de contestar-se al requeriment, presentant el document justificatiu del pagament de la taxa. 

En cas de no realitzar-se el pagament del curs en les dates indicades, es perdria el torn i la plaça passaria a ser coberta per ordre de llista d'espera, mitjançant li mateix procediment, establint-se el termini per al pagament els dies 20 i 21 d'octubre. Es continuarà amb aquest procediment de manera successiva fins que es cobrisquen les places lliures.

L'alumne haurà d'aportar còpia del document de pagament anual, en la consergeria de la piscina municipal coberta, de manera prèvia al primer accés a les classes, s'iniciaran el 22 d'octubre.

L'accés a les instal·lacions es realitzarà 10 minuts abans de cada classe. Es recomana als alumnes que accedisquen a la piscina preparats per a iniciar l'activitat, portant equipada de manera prèvia la roba de bany, baix de roba de carrer que així ho permeta. Per a evitar en mesura del possible la utilització dels vestuaris. En cas de necessitar-ho, els vestuaris habilitats per a equipar-se la roba de bany o llevar-se la roba de carrer, abans d'iniciar l'activitat, seran els vestuaris situats en la zona del gimnàs (a baix). Una vegada finalitzada l'activitat, l'alumnat tindrà a la seua disposició els vestuaris de la zona de consergeria, per a assecar-se i canviar-se. 

Els alumnes de 6 anys i menors, podran accedir a la instal·lació 10 minuts abans de cada classe, acompanyats d'un adult que romandrà amb ells fins al moment en què els professors es facen càrrec d'ells. A partir d'aquest moment, els acompanyants, hauran d'abandonar la instal·lació, havent de tornar a aquesta, 5 minuts abans de la finalització de la classe, per a fer-se càrrec dels menors.

No podran usar-se les dutxes dels vestuaris, ni les taquilles, havent de traure els estris en una borsa o motxilla, depositant-los en els bancs o graderies de la piscina.

Taxes cursos de natació.

  • Adults: 60,20 € -26 classes (a partir de 15 anys)
  • Juvenils: 53,60 € -26 classes (de 12 a 18 anys)
  • Infantils: 53,60 € - 26 classes (de 5 a 14 anys)
  • Bebés: 53,60 € - 13 classes (de 2 a 4 anys)

Forma de pagament.

Els usuaris que hagen sigut admesos, hauran d'abonar l'import de la taxa corresponent al curs en el qual s'haja inscrit. 

A aquest efecte pot realitzar-se el pagament:

A través del link:

https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/pagament-de-tributs-online/i/17532/533/pagament-online-de-tributs-i-taxes-municipals

La forma presencial es realitzarà en el Centre Cultural “Carmen Alborch” de Mislata, de 8.30 a 13.30h durant els dies indicats, prèvia petició de cita prèvia en els telèfons 671011178 i 673003221 o a través del link:

 https://www.mislata.es/administracio/cita-previa

natacion2

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  05-10-2020
  Fins a  12-10-2020
Tornar