2020

Data
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Título

Àrea de Presidència i Governació, Hisenda i Territori Sostenible

Presidència, Relacions Institucionals, Comunicació, Transparència, Hisenda, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Sanitat, Urbanisme i Panificació Urbanista, Mobilitat, Obres Públiques, Salut Pública, Disciplina Urbanística, Accessibilitat, Indústria, Grans Projectes i Infraestructures, Trànsit, Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis, Horts Urbans i Agricultura, Agenda 2030

Àrea de Societat i Cultura

Cultura, Persones Majors, Cultura Tradicional, Falles, Política d'Igualtat, Promoció del Valencià i Política Lingüística, Cooperació, Integració i Solidaritat