Declaració responsable d'obres amb projecte

03 de juny 2015
Per a l’execució d’obres, abans considerades majors, tant en immobles d’ús residencial com a locals comercials quan NO afecten o requerisquen l’ocupació de la via pública.
Tornar