Agència de Promoció del Valencià - AVIVA Mislata

C/ Miguel Hernàndez, 5. (Casa de la Dona) Vore mapa
96 399 11 66
De 09.00 a 14.00 h
L'Agència de Promoció del Valencià - AVIVA Mislata és un servici públic de l'Ajuntament de Mislata que s'encarrega de la difusió de la nostra llengua pròpia en el municipi. A més de vetlar per la correcció de l'ús del valencià en tots els documents i publicacions de l'administració municipal, organitza durant l'any diferents campanyes de promoció lingüística adreçades a la població en general. Així doncs, l'Oficina té fonamentalment tres línies d'actuació:

1. Traducció i correcció de textos de tota mena.

2. Docència i assessorament lingüístic.

3. Campanyes de promoció del valencià.
Agènica Promoció Valencià - Aviva Mislata
Tornar