Inici»Transparència»Organització política de l'Ajuntament»Retribucions»Retribucions dels membres de la Corporació

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS POLÍTICS (Art. 9.1.G) DE LA Llei 2/15, de la Generalitat Valenciana, de Transparència (s'inclouran les possibles indemnitzacions que es perceben).

-Alcalde, Carlos Fernández Bielsa. Dedicació exclusiva. 52.224,48 euros/any.

-Portaveu del Grup Popular, Jaime López Bronchud. Dedicació 50%. 11.157,86 euros/any.

-Portaveu del Grup Ciutadans-Mislata, D. José María González Murgui. Dedicació exclusiva. 21.931,98 euros/any.

-Regidora amb delegacions i dedicació 95%: Dª. Mª. Luisa Martínez Mora. 42.529,38 euros/any.

-Regidor amb delegacions i dedicació 80%: D. José Francisco Herrero Monzó. 34.289,64 euros/any.

-Regidor amb delegacions i dedicació 80%: D. Alfredo Catalá Martínez. 34.289,64 euros/any.

-Regidor amb delegacions i dedicació 75%: D. Antonio Arenas Almenar. 32146,52 euros/any.

-Regidora amb delegacions i dedicació 75%: Dª. Teresa Peñarrubia Gil. 32146,52 euros/any.