Inici»Transparència»Organització política de l'Ajuntament»Retribucions»Retribucions del personal eventual

El Ple de l'Ajuntament de Mislata en sessió extraordinària de data 2 juliol de 2015 va aprovar la relació de llocs de personal eventual. El nomenament i cessament d'estos funcionaris és lliure i correspon a l'Alcalde o al President de l'entitat local corresponent. Cessen automàticament en tot cas quan es produïsca el cessament o expire el mandat de l'autoritat a la qual presten la seua funció de confiança o assessorament.

Les retribucions del personal eventual és la següent:

1 Secretari/a de Alcaldia 23.411,36 €/any (14 pagues)

1 Cap Gabinet alcaldia 35.703,50 €/any (14 pagues)

1 Cap de comunicació 24.585,96 €/any (14 pagues)

1 Assessor/a de Ple (dedicació 30%) 7.650,72 €/any (14 pagues)

2 Assessor/a de Ple (dedicació 50%) 12.292,84 €/any (14 pagues)

1 Assessor/a de Ple (dedicació 100%) 24.585,96 €/any (14 pagues)