Declaracions de béns i drets dels membres de la Corporació