Inici»Transparència»Organització política de l'Ajuntament»Ple»Grups polítics municipals

16 de maig 2016

PSOE

Partit Socialista Portaveu: María Luisa Martínez Mora Telèfon del grup: 96 399 11 02
16 de maig 2016

PP

Partit Popular Portaveu: Jaime López Bronchud Telèfon del grup: 96 399 11 29
16 de maig 2016

Compromís

Compromís Portaveu: Javier Gil Marín Telèfon del grup: 96 399 11 38
16 de maig 2016

Ciudadanos Mislata

Ciudadanos Mislata Portaveu: José M. González Murgui Telèfon del grup: 674 327 015

Els membres de la Corporació Municipal, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constitueixen en grups polítics municipals.

Els grups municipals es correspondran amb els partits polítics, federacions, coalicions electorals o agrupacions d'electors les llistes electorals dels quals hagen obtingut llocs de regidor. Els/les regidors/regidores només podran integrar-se en el grup corresponent a la llista per la qual han sigut triats.

Els regidors que no s'integren en el grup polític municipal que constituïsca la formació electoral per la qual van ser triats, que abandonen o siguen expulsats mitjançant votació del grup municipal, tindran necessàriament la consideració de membres corporatius no adscrits.

Actualment estan representats en l'Ajuntament de Mislata els següents grups polítics:
- Grup PSOE
- Grup Popular
- Grup Compromís per Mislata
- Grup Ciutadans-Mislata

 

L'Ajuntament de Mislata en la sessió plenària extraordinària de 2 de juliol de 2015 va aprovar les assignacions econòmiques als grups polítics. Es va establir en aquest acord una quantitat fixa per a cadascun dels quatre grups polítics de 270€/mes, i una quantitat variable de 126€ per regidor/mes.

En el següent enllaç a la Base de dades Nacional de Subvencions es desglossa tota la informació relativa a l'assignació econòmica dels grups polítics de l'Ajuntament de Mislata per a l'exercici 2018.

Assignació econòmica del grups polítics 2018