Inici»Transparència»Organització política de l'Ajuntament»Junta de govern»Tinents d'alcalde

Els Tinents d'Alcalde substituixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

L'Alcalde mitjançant el decret 1986/2015 ha nomenat Tinents d'Alcalde, per l'ordre en què figuren relacionats, als següents regidors membres de la Junta de Govern Local: Dª. Mª. Luisa Martínez Mora Dª. Josefa Luján Martínez.

Arxius relacionats