Inici»Transparència»Empresa pública NEMASA

La societat municipal Neteja, Manteniment i Servicis de Mislata, S.A. (NEMASA) naix l'any 2001 amb la missió fonamental d'assumir de forma integral el servici de neteja viària del municipi; així mateix, a partir de l'1 de gener de 2008 assumix també el servici de reg, manteniment i conservació d'espais enjardinats i arbratge viari de Mislata.
 
El 2012, arran de la municipalització de servicis empresa per l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Mislata, es van incorporant gradualment altres comeses a l'objecte social de NEMASA, entre els que destaquen: servici de manteniment de parcs infantils, gestió dels aparcaments municipals (País Valencià, Príncep d'Astúries, Lepant i Músic Ibars) i gestió del Parc Infantil de Trànsit “La Canaleta”, entre d'altres.
 
NEMASA, des dels seus començaments, exercix les activitats de forma responsable i compromesa amb el medi ambient. Així mateix, de forma periòdica realitza accions de conscienciació i sensibilització a la ciutadania en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient.
 
En la seua condició d'empresa municipal té per objecte la prestació dels servicis anteriorment descrits, tenint com a premissa bàsica la millora contínua en la satisfacció dels seus clients: els/les ciutadans/es i usuaris/es dels servicis.

 

Arxius relacionats