Falles 2017: ús d'articles pirotècnics i talls de carrers

Informació
19/03/2017

ÚS D'ARTICLES PIROTÈCNICS

L'AJUNTAMENT DE MISLATA INFORMA:

Que, quant a l'ús individual, la normativa valenciana reduïx l'edat establida en la normativa estatal per a l'ús de petards, passant dels 12 als 8 anys per a la utilització d'artificis de Categoria 1 i dels 16 als 10 anys per a l'ús dels de Categoria 2. Perquè siga possible esta excepció, és obligatori l'autorització per escrit dels pares o tutors legals del menor en què se certifique que el xiquet ha rebut instruccions sobre l'adequada utilització l'artifici. A més, només podran tirar petards en presència d'una adult. L'autorització està disponible en la web municipal www.mislata.es.

D'altra banda, la Generalitat ha aprovat la ITC 18 que regula l'ús d'artificis pirotècnics exceptuats de l'àmbit de la Directiva Europa (que no porten marcat CE) en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, com ara la cordà, la passejà, el correfoc o la despertà.

Per a participar en este tipus de manifestacions festives és necessari superar un curs de formació per a obtindre la qualificació de Consumidor Reconegut com a Expert (CRE) .

L'Ajuntament de Mislata crida a la responsabilitat als pares i als xiquets per al bon ús d'artificis pirotècnics i recorda que només podran tirar petards en presència d'un adult.TALLS DE CARRERS

Amb motiu de la col·locació de les carpes i monuments fallers des del dia 09 de març i fins el dia 20 es tallaran els següents carrers de la ciutat:

Carrer Dr. Marañón

Carrer Cid

Carrer Pare Llansol

Carrer Braç dels Horts, fins el dia 19

Passeig Central de l'Av. Gregorio Gea

Carrer Quint

Carrer Palleter

Carrer El Salt

Carrer Padre Santonja


AGENDA MISLATA EN FALLES 2017

Tornar