Convocatòria. Ple. Sesió extraordinària. 15 de juny de 2019

Orde del dia
Plenari
12/06/2019

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila el dia 15 de juny de 2019, a les 12 hores, per a tractar dels assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

 Únic. Constitució de l'Ajuntament i elecció d'alcalde.

Tornar