Convocatòria. Ple. Sesió extraordinària. 12 de juny de 2019

Orde del dia
Plenari
07/06/2019

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila el dia 12 de juny de 2019, a les 8.30 hores, per a tractar dels assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

 Únic. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions ordinàries celebrades els dies 28 de març i 17 d'abril de 2019, i de les sessions extraordinàries celebrades els dies 2 d'abril, 27 d'abril de 2019 i 7 de juny de 2019.

Tornar