Cementeri Municipal: Treballs d'exhumació i inhumació per a realitzar treballs de reparació de danys en el grup G de la secció 5ª

Comunicació a familiars del difunt: nínxol 2.
Informació
Del 07/05/2019 al 18/06/2019
Tornar